Rozpis

Datum: Sobota 21.dubna 2018
Tech. provedení: TJ Lokomotiva Trutnov ( LTU )
Přihlášky: do 15.4.2018 na ORISu (výjimečně na e-mailu killar.marek#gmail.com)
Shromaždiště: Mladé Buky – Dolní Sejfy, koupaliště Sejfy – Retropark (50.6175075N, 15.8404303E)
viz. www.mapy.cz
Způsob placení:
Na účet 26631601/0100 (VS: 223xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti při prezentaci.
Platby převodem nejpozději do 20.4.2018, na prezentaci prosíme předložit doklad o zaplacení.
Prezentace: V centru závodu 8:45 – 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkování – centrum: do 1500 m
centrum – start: do 1000 m
centrum – cíl: 0 m
Mapa:  Sejfy, stav jaro 2018, ISOM 2000
1:10 000 pro kategorie D10, H10, D12, H12, D14, H14, D21, H21, P
1:7 500 pro ostatní kategorie
Trať: krátká trať
Terén:
Horský kopcovitý, v částech detailní vrstevnicový terén po středověké těžbě zlata.
Dodatečné přihlášky:
ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Pavel Petržela
hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš
stavba tratí: Jan Petržela