Pokyny

Nejdůležitější informace

Datum  a místo konání:
Sobota 21. 4. 2018, start 00=10:00
Mladé Buky, Dolní Sejfy, Retropark Sejfy – Lesní plovárna (50.6177653N, 15.8408947E), https://mapy.cz/s/2y8AH

Vzdálenosti:
Parkoviště os. aut – centrum: do 1200 m
Parkoviště bus – centrum: 200 m
Centrum – Start: 50 m (neznačeno, umístění startu zobrazeno na plánku shromaždiště)
Centrum – Cíl:  0 m

Terén:
Horský, členitý, velmi kopcovitý (520 až 675 m n.m.), s proměnlivou průběžností porostů a střední hustotou komunikací. V některých pasážích se vyskytuje extrémně členitý terén po středověké těžbě zlata, který je náročný na pohyb.

Mapa:
Sejfy 1 : 10 000, E = 5m, ISOM2000 pro všechny žákovské kategorie, P a DH21, formát mapy A4
Sejfy 1 : 7 500, E = 5m, ISOM2000 pro ostatní kategorie, formát mapy A4
Mapoval T. Leštínský 2016-2017, revize jaro 2018. Mapy budou vodovzdorně upraveny (mapník).
Mapy se v cíli odevzdávají a budou vydávány po odstartování posledního závodníka (cca 11:45)

Důležitá upozornění

Příjezd po silnici I/14 ze směru Vrchlabí/Hostinné: most přes řeku Úpu na vjezdu do Mladých Buků je dlouhodobě uzavřen. Je nutno použít objížďku přes Vlčice nebo Černý Důl.

Obora:

V prostoru se nachází obora na přezimování jelenů. Do obory je možné vběhnout na 3 místech, které jsou v mapě zvýrazněny značkou 708.0 Crossing point (fialové svorky). Mimo tato místa je plot obory zakázáno překonávat, ačkoliv by to byl hodnotný lezecký výkon.

Výměna mapy

Kategorie D21C, D35C, D45C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C mají z důvodu lepší přehlednosti trať vytištěnou na dvou mapách. Obě mapy jsou vytištěny na jednom listu papíru vedle sebe. Závodník běží nejdříve na levé mapě, poslední kontrola na levé mapě je zároveň startem na mapě pravé. Číslování kontrol na pravé mapě pokračuje dále tak, jak skončilo na mapě levé.

Generalizace mapy v nejdetailnější oblasti

Kategorie DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C a H55C mají část trati v extrémně detailním terénu s velkým množstvím údolíček, jam a kup. Z důvodu čitelnosti došlo v této oblasti k velké generalizaci při tvorbě mapy a v mapě jsou tak pouze nejvýraznější objekty. Byl kladen důraz na čitelnost vrstevnic, naopak bodové objekty (jámy, kupky, menší rýhy) byly potlačeny. V praxi to znamená, že v nejdetailnějších místech nemusí být v mapě ani jáma o rozměrech 2×2 metry.

KRNAP:

Závod probíhá na území III. zóny KRNAPu, všichni účastníci závodu jsou povinni se seznámit a důsledně dodržovat návštěvní řád KRNAPu. Pořadatel má Správou KRNAP stanovena omezení a povinnosti. Dbejte prosím pokynů pořadatelů především při parkování. Třiďte odpad (plasty do žlutých, zbytek do modrých/černých pytlů).

Prudké, kluzké svahy: V některých částech prostoru závodu jsou velmi prudké svahy, doporučujeme opatrnost a dobrou obuv (platí především pro delší tratě).

Zákaz pohybu v prudkém svahu za chatkami v centru závodu: hrozí eroze půdy kolem kořenů stromů.

Přejeme všem závodníkům silný a ideálně i krásný sportovní zážitek!

Pořadatelé z LTU

Plánek shromaždiště